Pravidla využívání portálu Partners Financial Services, a.s.
  1. Provozovatelem internetového portálu www.epartners.cz je společnost Partners Financial Services, a. s. (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon), oprávněna vykonávat veškerá majetková i nemajetková práva k tomuto portálu a obsahu na něm umístěnému.
  2. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.epartners.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají stránky www.epartners.cz (dále také Uživatelé). Uživatelé jsou povinni seznámit se s obsahem Podmínek a řídit se jimi při užívání výše uvedených internetových stránek.
  3. Informace na těchto stránkách nejsou určeny pro veřejnost, ale především pro zaměstnance a obchodní partnery Provozovatele. Většina odkazů na těchto stánkách vede buď na intranetové aplikace Provozovatele, nebo na extranetové aplikace obchodních partnerů (třetích stran), které obvykle vyžadují autentifikaci uživatele.
  4. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.epartners.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
  5. Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel.
  6. Podmínky užívání stránek www.epartners.cz nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 1. 8. 2009.
 > Zpět na hlavní stranu
Copyright © 2012 Partners Financial Services, a.s.
Podmínky použití